برچسب: مهدی پورمطلب

دومین Candidate Delegate ایران

مهدی پورمطلب (روشن) به عنوان دومین Candidate Delegate ایران توسط بورد WCA انتخاب شد .

0 اشتراک گذاری