دربارۀ ما

کمیته مکعب روبیک ایران به عنوان قدیمی ترین و فعال ترین کمیته انجمن بازی های فکری ایران و به عنوان مرجع رسمی برگزاری دوره های آموزشی مکعب روبیک ، دوره های تربیت مربی و مدرس با مدرک رسمی و برگزار مسابقات رسمی و بین المللی کشور بیش از ۵ سال است که به طور رسمی و زیر نظر انجمن بازی های فکری فدراسیون ورزش های همگانی در حال فعالیت می باشد .

با ما در تماس باشید . . .