رکوردگیری ملی چیست ؟

به منظور تشویق و ترغیب شرکت کنندگان و کیوبران کشور و همچنین به منظور بهبود رکوردها و کشف استعداد های کیوبینگ ایران ، رویداد های ثبت رکورد ملی برنامه ریزی شده اند . این رویدادها با هدف ایجاد حس رقابت، نزدیکی رکورد های کشور به رکوردهای دنیا و همچنین درآینده ی  نزدیک تشکیل تیم ملی جهت شرکت مسابقات جهانی و آسیایی برگزار می گردند .

رکوردگیری ملی روبیک به رویدادی گفته میشود که علاقمندان و شرکت کنندگان در آن رویداد شرکت کرده و به ثبت رکورد می پردازند . در این رویداد هر شرکت کننده در هر دور ۵ بار ثبت رکورد می کنند که در نهایت بهترین رکورد ثبت شده به عنوان رکورد ملی هر شخص ثبت و معتبر شناخته می شود .

پس از هر دور رکوردگیری، ۲۰ درصد تعداد شرکت کنندگان ( به شرط بیشتر بودن از ۱۵ نفر) که بهترین رکورد هارا ثبت کرده اند به دور بعد صعود کرده و فرصت ۵ بار رکوردگیری مجدد به آنها داده می شود .

** . شرایط و تعداد مراحل رویداد در هر دوره رکوردگیری با نظر کمیته قابل تغییر خواهد بود .

در اتمام رویداد به هر شرکت کننده، گواهی رسمی رکورد ثبت شده که به تائید کمیته ملی مکعب روبیک کشور رسیده اعطا شده و رکورد آن شخص در وبسایت کمیته و انجمن بازی های فکری کشور ثبت می گردد .

** . در انتهای رویداد فقط به کسانی که رکورد ملی خود را بهبود بخشیده باشند گواهی اعطا می گردد .

همه شرکت کنندگان در هر رویداد رکوردگیری ملی به توجه به جدول امتیاز بندی انتخاب کیوبر برتر سال ، ۱۰ امتیاز کسب می کنند که در جمع امتیازات برای انتخاب کیوبر برتر سال لحاظ می گردد .

بدون نظر!

نظر خود را به اشتراک بگزارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.